Algemene Voorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE WEBSITE / DIENSTEN!

 1. Vooraf

  Op het moment dat u een aanvraag voor een scheidsrechter doet bent u op de hoogte van deze Algemene Voorwaarden. U bent zich er van bewust dat HuureenScheids geen scheidsrechter kan garanderen en dat u te allen tijde verantwoordelijk blijft voor uw eigen fluitbeurt. Dit houdt ook in dat u altijd weet dat uw aanvraag tot op het laatste moment kan worden afgewezen. HuureenScheids is geen garantie voor een scheidsrechter.

 2. Algemeen

  Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door HuureenScheids.nl. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

 3. Inleiding

  HuureenScheids.nl is een dienst die het mogelijk maakt uw fluitbeurt over te laten nemen door n van de scheidsrechters in dienst bij HuureenScheids.nl. Wij benadrukken dat u te allen tijde ZELF verantwoordelijk bent voor uw fluitbeurt. U kunt geen enkele aansprakelijkheid op HuureenScheids.nl overdragen.

 4. Inhoud

  Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. HuureenScheids.nl garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

 5. Aan de website gekoppelde gelinkte websites

  De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat HuureenScheids.nl verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

 6. Misbruik

  Bij misbruik of het omleiden van ons systeem via de scheidsrechters van HuureenScheids.nl wordt per direct onze diensten u ontboden. Hierop voeren wij ons misbruikbeleid uit, dat consequenties kan hebben voor alle betrokkenen. U kunt hier meer informatie over aanvragen via onze algemene contactwegen.

 7. Aanvraag Scheidsrechter

  Op het moment dat u een aanvraag plaatst voor n van onze scheidsrechters, zullen wij deze aanvraag in behandeling nemen. HuureenScheids.nl heeft het recht elk moment uw aanvraag in te trekken. Aanvragen die niet beantwoord zijn worden na de betreffende wedstrijddatum uit ons systeem gehaald. Bij bevestiging van uw scheidsrechter, bent u ten alle tijden verantwoordelijk de volledige vergoeding te betalen. Bij verzuim van onze scheidsrechter, nadat u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, heeft u recht op restitutie van de volledige betaalde vergoeding. Dit recht vervalt wanneer uw doorgegeven informatie over de wedstrijd onjuist is! Als u gebruik maakt van een vervangende scheidsrechter kunt u achteraf geen aanspraak maken op restitutie van de kosten hiervoor. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de scheidsrechter, maar stellen het wel op prijs als u uw klachten doorgeeft (zie punt 9. contact). Als u bepaalt de fluitbeurt zelf over te nemen nadat er een bevestiging van de scheidsrechter is gestuurd bent u ons alsnog de volledige vergoeding verschuldigd.

 8. Wangedrag

  Wij stellen strenge eisen op het gebied van wangedrag. Op het moment dat u gebruik maakt van onze website / diensten, dient u naar behoren normaal te communiceren. Dit geldt ook voor het gedrag van u als klant tegenover onze scheidsrechters. Bij ongepast gedrag verbreken wij per direct alle communicatie.

 9. Contact

  Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met: E-mail: info@huureenscheids.nl Klachten:klacht@huureenscheids.nl

 10. Diversen

  Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze algemene voorwaarden aan te brengen. Augustus 2013.